Blake Lively Unveils Godiva’s Valentine’s Day Contest

13

Blake Lively Unveils Godiva’s Valentine’s Day Contest

Blake Lively wears Valentino as she promotes Godiva